Print

Na temelju članka 17. Zakona o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine" broj 82/15) i članaka 31. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“5/13) Općinsko vijeće Podturen na 16. sjednici održanoj dana, 21 .12. 2015.god. donosi

Analizu stanja sustava civilne zaštite u Općini Podturen za 2015. godinu