Print

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» broj 366/95; 109/95; 21/96; 70/97; 128/99; 57/00; 129/00; 59/01; 82/04; 110/04; 178/04; 38/09; 79/09; 153/09; 49/11; 84/11; 90/11; 144/12; 56/13; 94/13 i 153/13) te članka 31. Statuta Općine Podturen («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 5/13.) Općinsko vijeće Općine Podturen na 10.sjednici održanoj, 22.12.2014. godine, donijelo je

II. izmjene i dopune programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Podturen za 2014. godinu