Print

 Na temelju članka 33.-34. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08) i članka 31. Statuta Općine Podturen(„Službeni glasnik Međimurske županije“ 5/13) Općinsko vijeće  Podturen na 16. sjednici održanoj dana, 23. 12. 2015. god. donosi

Izmjene i dopune plana razvojnih programa investicije i kapitalne donacije za razdoblje 2015. – 2017.god.