Print

Na temelju članka 31. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ br.5/13), Općinsko vijeće Općine Podturen na 16. sjednici održanoj dana,. 21. 12. 2015. godine, donosi


Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o posudbi novčanih sredstava Osnovnoj školi Podturen

 

VIŠE