Print

Temeljem članka 15. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ br. 92 /10) i članka 31. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 5/13) Općinsko vijeće Općine Podturen  na 11. sjednici održanoj dana ,18.03.2015. godine, donijelo je

                       

ODLUKU O PLANU, PROGRAMU I NAČINU UPOZNAVANJA STANOVNIŠTVA S OPASNOSTIMA OD POŽARA

                              

VIŠE