Na temelju Odluke o određivanju visine naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 56/11.) a u skladu sa objavljenim rezultatima izbora Općinskog izbornog povjerenstva KLASA: 013-03/15-01/1, URBROJ: 2109/13-01-15-57, te članka 31. statuta Općine Podturen (“Službeni glasnik Međimurske županije„ br. 5/13), Općinsko vijeće Općine Podturen  na 14.sjednici održanoj 14.09.2015.god. donosi    

Odluku o naknadi troškova izborne promidžbe za izbor članica/članova romske nacionalne manjine u Općini Podturen

 

VIŠE

 

 

 

OPĆINA PODTUREN

Ivana Grščića 5

40 317 Podturen

Telefon: 040 847 260

Fax: 040 847 004

E-mail: opcina@podturen.tcloud.hr

OIB: 86969011305

IBAN: HR32 23400091834200007

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com