Na temelju članka 76. Zakona o sportu („Narodne novine“ br. 71/06 i 150/08 – Uredba, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13 i 85/15), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst) i članka 31. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 5/13 ), Općinsko vijeće Općine Podturen na 15. sjednici održanoj dana,9.12.2015. godine, donijelo je      

Program javnih potreba u sportu Općine Podturen za 2016. godinu   

 

VIŠE

 

 

 

OPĆINA PODTUREN

Ivana Grščića 5

40 317 Podturen

Telefon: 040 847 260

Fax: 040 847 004

E-mail: opcina@podturen.tcloud.hr

OIB: 86969011305

IBAN: HR32 23400091834200007

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com