Print

Na temelju Zakona o športu («Narodne novine» br. 111/97.) i članka 31.Statuta Općine Podturen («Službeni glasnik Međimurske županije» br. 5/13.) Općinsko vijeće Općine Podturen na .sjednici održanoj, 4.12.2014. godine donosi


PROGRAM FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA U SPORTU I UDRUGAMA ZA 2015. GODINU

 

VIŠE