Print

Na temelju članka 31.Statuta Općine Podturen (»Službeni glasnik Međimurske županije» br. 5/13.) Općinsko vijeće Podturen na 18. sjednici održanoj dana,16.06.2016. god. donijelo je

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o utrošenim sredstvima Proračuna Općine Podturen za 2015.god. Dobrovoljna vatrogasna društva