Print

Na temelju članka 31. Statuta Općine Podturen (»Službeni glasnik međimurske županije» br. 5/13.) Općinsko vijeće Podturen na 21.sjednici održanoj dana, 5.12. 2016. god. donijelo je

Zaključak o prodaji dijela čestice neposredno vlasniku