Odluke načelnika

Na temelju članka 43. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 5/13) Općinski načelnik donosi

 

Zaključak o raspodjeli dotacija

Na temelju članka 43. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 5/13) Općinski načelnik donosi

 

Zaključak o raspodjeli dotacija

 

 

Temeljem članka 12. i članka 15.  Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 120/16), članka 6. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave u Općini Podturen i članaka 43. Statuta Općine Podturen“ (Službeni glasnik Međimurske županije“ br.15/13), načelnik Općine Podturen, dana 21.07. 2017. godine, donosi  

Odluku o imenovanju ovlaštenih predstavnika Općine Podturen – javnog naručitelja u postupcima jednostavne nabave za 2017.

 

 

Na temelju članka 15. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) i članka 43. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije „5/13), načelnik Općine Podturen dana 7.03. 2017. godine donosi

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

 

 

Na temelju članka 43. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 5/13) Općinski načelnik donosi

Zaključak

 

 

Na temelju članka 43.  Statuta Općine Podturen ("Službeni glasnik Međimurske  županije", broj 15/13), načelnik Općine Podturen dana 7. siječnja 2016. godine, donosi

Pravilnik o korištenju službenog automobila

 

 

OPĆINA PODTUREN

Ivana Grščića 5

40 317 Podturen

Telefon: 040 847 260

Fax: 040 847 004

E-mail: opcina@podturen.tcloud.hr

OIB: 86969011305

IBAN: HR32 23400091834200007

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com