Odluke načelnika

  Na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske o visini naknade za rad članova izbornih tijela za provedbu izbora za članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina („Narodne novine“ 32/2019).god. i članka  43. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 5/13, 4/18 i 14/18) Općinski načelnik donosi

                                    

Zaključak o isplati naknade za rad članova izbornih tijela za provedbu izbora članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina

Na temelju članka  44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08,36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst, 137/15, 123/17), te članka 43. Statuta Općine Podturen  („Službeni glasnik Međimurske županije, broj  5/13, i 4/18), Općinski načelnik Općine Podturen donosi slijedeću

 Odluka o isplati jubilarne nagrade  službenicima Općine Podturen 

Temeljem članka 45. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“, br.5/13 ,4/18 i 15/18), a u skladu s odredbama Zakona o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ broj  118/18) o odredbama Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila („Narodne novine“ broj 78/11,106/12,13013,19/15 i 119/15) Općinski načelnik Općine Podturen dana 27.prosinca 2019. godine, donio je

 

PROCEDURU UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA NEKRETNINAMA U VLASNIŠTVU OPĆINE PODTUREN

Na temelju članka 43. Statuta Općine Podturen (Službeni glasnik Međimurske županije br. 3/15,42/18 i 15/18) a u vezi sa člankom 34. Zakona o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine, br.111/18) i članka 7. Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine br. 95/19) općinski načelnik Općine Podturen dana, 30.10.2019.  godine donosi:

PROCEDURU IZDAVANJA I OBRAČUNAVANJA PUTNIH NALOGA

Na temelju članka 43. Statuta Općine Podturen (Službeni glasnik Međimurske županije br. 3/15, 4/18 i 15/18) a u vezi sa člankom 34. Zakona o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine br. 111/18) i članka 7. Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine broj 95/19) općinski načelnik Općine Podturen dana 30.10.2019. donosi:

 

                                               PROCEDURU STJECANJA I RASPOLAGANJA NEKRETNINAMA VLASNIŠTVU OPĆINE PODTUREN

Na temelju odredbi članka 15. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), članka 48. Statuta Općine Podturen (Službeni glasnik MŽ 5/13,4/18,15/18,) Općinski načelnik donosi:

PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE U OPĆINI PODTUREN

OPĆINA PODTUREN

Ivana Grščića 5

40 317 Podturen

Telefon: 040 847 260

Fax: 040 847 004

E-mail: opcina@podturen.tcloud.hr

OIB: 86969011305

IBAN: HR32 23400091834200007

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com