Odluke načelnika

Izvješće o stanju kapitalne imovine, sitnog inventara, financijskih sredstava na žiro računu i blagajni, potraživanjima, obvezama i udjelima općine Podturen u trgovačkim društvima i izvanbilaničnom zapisu na dan 31.12.2019. godine

Na temelju članka 43. Statuta Općine Podturen («Službeni glasnik Međimurske županije» br. 5/13) Općinski načelnik donosi:

  ZAKLJUČAK o  isplati  naknade predsjednicima Mjesnih odbora

 POPIS SPONZORSTVA I DONACIJA ZA 2019.god.

Na temelju članka 42. stavak 3., članka 48. Zakona o lokalnoj (područnoj) regionalnoj samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13,137/15 i 123/17), članka 43.  Statuta Općine Podturen ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 5/13, 4/18 i 15/18)Općinski načelnik Općine Podturen, dana 24.12.2019. godine, donosi

  ODLUKU o isplati božićnice za osobe koje primaju zajamčenu minimalnu naknadu i osobama sa   posebnim potrebama

Temeljem  točke II. ; 1.2. b) Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Podturen(„Službeni glasnik Međimurske županije br. 19/18) i članka 43. Statuta Općine Podturen ("Službeni glasnik Međimurske županije broj: 5/13; 4/18 i 15/18) općinski načelnik Općine Podturen, dana, 17.05.2019.godine, donosi

 

PLAN MOTRENJA, ČUVANJA , OPHODNJE OTVORENOG PROSTORA I GRAĐEVINA ZA KOJE PRIJETI POVEĆANA OPASNOST OD NASTAJANJA I ŠIRENJA POŽARA

Na temelju članka   članka 7. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije br. 17/18) i članka 43. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županijebr.5/13 ) Općinski načelnik Općine Podturen, donosi 25.02. 2019. god.

 

Odluka o isplati  financijskih sredstava  za tekuće održavanje sportskih objekata na području Općine Podturen

OPĆINA PODTUREN

Ivana Grščića 5

40 317 Podturen

Telefon: 040 847 260

Fax: 040 847 004

E-mail: opcina@podturen.tcloud.hr

OIB: 86969011305

IBAN: HR32 23400091834200007

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com