Odluke načelnika

Na temelju članka 42. stavak 3., članka 48. Zakona o lokalnoj (područnoj) regionalnoj samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13,137/15 i 123/17), članka 43.  Statuta Općine Podturen ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 5/13, 4/18 i 15/18), članka 36. Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Podturen ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 10/19),Općinski načelnik Općine Podturen, dana 24.12.2020. godine, donosi

 

ODLUKU   o isplati nagrade djelatnicama Općine Podturen

Na temelju članka 43. Statuta Općine Podturen («Službeni glasnik Međimurske županije» br. 5/13) Općinski načelnik donosi

 

Z A K LJ U Č A K o  isplati  nagrade predsjednicima Mjesnih odbora

PROCEDURA RASPOLAGANJA NEKRETNINAMA U VLASNIŠTVU OPĆINE PODTUREN

Na temelju članka 55.zakona o komunalnom gospodarstvu članka 43. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županijebr.5/13, 4/18 I 15/18 ) Općinski načelnik Općine Podturen, dana 11.11.2020. god. donosi


SUGLASNOST NA CJENIK DIMNJAČARSKIH USLUGA NA PODRUČJU OPĆINE PODTUREN

Na temelju članka 18. Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije br. 8/18) i članka 43. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županijebr.5/13, 4/18 i 15/18 ) Općinski načelnik Općine Podturen, donosi 5.11. 2020. god.

                               Odluka o preuzimanju obveze plaćanja cijene za javnu uslugu  - privremenom oslobađanju korisnika usluge skupljanja miješanog i  biorazgradivog komunalnom otpada                                                    

Na temelju članka 17.stavka 4. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ br. 106/99,117/01,36/02., 96/03, 139/04- pročišćeni tekst, 174/04, 38/09 i 80/10) te članka  43. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 5/13. 4/18 I 15/18) Općinski načelnik donosi

ODLUKU  o potvrđivanju zamjenika  zapovjednika  Dobrovoljnog vatrogasnog društva MIKLAVEC

OPĆINA PODTUREN

Ivana Grščića 5

40 317 Podturen

Telefon: 040 847 260

Fax: 040 847 004

E-mail: opcina@podturen.tcloud.hr

OIB: 86969011305

IBAN: HR32 23400091834200007

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com