Print

Na temelju odredbi članka 43., stavka 2. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru („Narodne novine“  78/15 i 102/19); članka 7. Pravilnika o postupanju i izvještavanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima institucija u javnom sektoru (Narodne novine broj 78/20) i članka 44. Statuta općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije 8/21„) načelnik Općine Podturen, 30.09 2021. donio  je   

 

ODLUKU  o imenovanju osobe za nepravilnosti