Print

Na temelju članka 4. stavak 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 66/11, 4/18 i 112/19) i članka 52. Statuta Općine Podturen  („Službeni glasnik Međimurske županije“, br.  8/21), Općinski načelnik Općine Podturen dana  13.07.2021. godine donosi

 

ODLUKU O IZMJENI PRAVILNIKA o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Podturen