Print

Temeljem  članka 14. Zakona o zaštiti od požara ( „Narodne novine“ 92/2010)  i članka 43. Statuta Općine Podturen ("Službeni glasnik Međimurske županije broj: 5/13; 4/18 i 15/18) općinski načelnik Općine Podturen, dana, 29.04.2020.godine, donosi

 

P L A N MOTRENJA, ČUVANJA , OPHODNJE OTVORENOG PROSTORA I GRAĐEVINA ZA KOJE PRIJETI POVEĆANA OPASNOST OD NASTAJANJA I ŠIRENJA POŽARA