Print

Na temelju članka 31. Statuta Općine Podturen ("SGMŽ br. 5/13, 4/18 i 15/18), načelnik Općine Podturen donosi: 

ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU IZVJEŠTAJA INVENTURNE KOMISIJE O POPISU IMOVINE, OBVEZA I POTRAŽIVANJA OPĆINE PODTUREN ZA 2019. GODINU