Print

Na temelju članka 43. Statuta Općine Podturen («Službeni glasnik Međimurske županije» br. 5/13) Općinski načelnik donosi:

  ZAKLJUČAK o  isplati  naknade predsjednicima Mjesnih odbora