Print

Temeljem članka 45. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“, br.5/13 ,4/18 i 15/18), a u skladu s odredbama Zakona o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ broj  118/18) o odredbama Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila („Narodne novine“ broj 78/11,106/12,13013,19/15 i 119/15) Općinski načelnik Općine Podturen dana 27.prosinca 2019. godine, donio je

 

PROCEDURU UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA NEKRETNINAMA U VLASNIŠTVU OPĆINE PODTUREN