Print

Na temelju odredbi članka 15. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), članka 48. Statuta Općine Podturen (Službeni glasnik MŽ 5/13,4/18,15/18,) Općinski načelnik donosi:

PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE U OPĆINI PODTUREN