Print

Temeljem točke II. ; 1.2. b) Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Podturen(„Službeni glasnik Međimurske županije br. 19/18) i članka 43. Statuta Općine Podturen ("Službeni glasnik Međimurske županije broj: 5/13; 4/18 i 15/18) općinski načelnik Općine Podturen, dana, 17.05.2019.godine, donosi:

PLAN MOTRENJA, ČUVANJA , OPHODNJE OTVORENOG PROSTORA I GRAĐEVINA ZA KOJE PRIJETI POVEĆANA OPASNOST OD NASTAJANJA I ŠIRENJA POŽARA