Print

Na temelju članka 43. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 5/13) Općinski načelnik donosi

 

Zaključak o raspodjeli sredstava političke stranke i nezavisne liste Općinskog vijeća Podturen za 2017. god.