Print

Na temelju članka 43.Statuta Općine Podturen («Službeni glasnik Međimurske županije» br. 5/13) Općinski načelnik donosi

Zaključak o isplati neoporezivog dijela prigodne godišnje naknade