Print

Na temelju članka 17. stavka 4. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ br. 106/99,117/01,36/02., 96/03, 139/04- pročišćeni tekst, 174/04, 38/09 i 80/10) te članka 43. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 5/13) Općinski načelnik donosi

Odluku o potvrđivanju zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Ferketinec