Print

ODLUKA O IZBORIMA ČANOVA VIJEĆA MJESNIH ODNORA NA PODRUČJU OPĆINE PODTUREN

 

 

MO NOVAKOVEC        

LIDIJA MEĐIMUREC     

0981681966

 

MO PODTUREN           

ZVONIMIR RADOVAN       

098 547782

 

MO SIVICA                   

SPOMENKA LESAR        

091 1374155

 

MO CELINE                  

MLADEN  BOŽIĆ           

091 7272920

 

MO FERKETINEC      

FLORIJAN GORIČANEC   

098 1846583

 

MO MIKLAVEC          

TIHOMIR SLAMEK            

091 5188348