Print

Temeljem članka 44. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 8/21) te Pravilnika o financiranju javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 21/19)općinski načelnik Općine Podturen, dana,23.03.2022.god. objavljuje:

 

Javni natječaj za financiranje javnih potreba u 2022. godini

Upute prijaviteljima

OBRASCI:

1. Obrazac 1

2. Obrazac 2

3. Obrazac 3

4. Obrazac 4

 

 

Odluka o dodjeli financijskih sredstava programima i projektima udruga koji su od interesa za Općinu Podturen u 2022. godini