Na temelju članka 17., 19. stavaka 1.  i 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11, 04/18 I 112/19) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Podturen raspisuje

JAVNI NATJEČAJ za prijem u službu 

1. OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA

 

O B A V I J E S T  O   T E S T I R A N J U

Na temelju članka 44. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 8/21.), članka 19. Odluke o socijalnoj skrbi („Službeni glasnik Međimurske županije 23/22) i Odluke o isplati jednokratne novčane potpore za novorođeno dijete na području Općine Podturen, Općinski načelnik Općine Podturen objavljuje

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za jednokratnu novčanu potporu za novorođeno dijete na području Općine Podturen

1. Obrazac zamolbe (WORD) (PDF)

Temeljem članka 5. Odluke  o mjerama poticanja za uređenje nekretnina na području Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije broj 23/22), načelnik Općine Podturen objavljuje

JAVNI  POZIV   za dodjelu poticaja za uređenje i gradnju nekretnina a svom području u 2023. godini

 1. Obrazac prijave 

2. Izjava

Na temelju članka 17., 19. stavaka 1.  i 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11, 04/18 I 112/19) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Podturen raspisuje

JAVNI NATJEČAJ za prijem u službu 

1. OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA

Objavljeno 4.9.2023.

 

 

 

Na temelju članka 46. Statuta Općine Podturen(„Službeni glasnik  Međimurske županije 8/21), te „Sporazuma o provedbi Projekta „Kontrola plodnosti ta u Međimurske županije na području općine Podturen“ (KLASA:320-01/23-01/02, URBROJ:2109-13-02-23-1, od 21. lipnja 2023. godine), dana 03. kolovoza 2023. godine općinski načelnik raspisuje: 

JAVNI POZIV za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi za kontrolu plodnosti tla na području općine Podturen u 2023. godini

PRIVITAK: 

1. Obrazac zahtjeva - WORD oblik datoteke 

1. Obrazac zahtjeva - PDF oblik datoteke

OPĆINA PODTUREN

Ivana Grščića 5

40 317 Podturen

Telefon: 040 847 260

Fax: 040 847 004

E-mail: opcina@podturen.tcloud.hr

OIB: 86969011305

IBAN: HR32 23400091834200007

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com