Na temelju članka 96. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19) i Zaključka načelnika Općine Podturen, Klasa: 350-02/18-01/02, Urbroj: 2109/13-01-19-26 od 29.05.2019. godine objavljuje se:

 

JAVNA RASPRAVA  o prijedlogu  II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 12/05 i 6/15)

 

  1. Javna rasprava će trajati od 06.2019. do 21.06.2019.
  2. Javni uvid u Prijedlog II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 12/05 i 6/15) moći će se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama Općine Podturen, Ivana Grščića 5, 40 317 Podturen svakog radnog dana u uredovno radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela i na web stranicama Općine Podturen opcina-podturen.hr, te izrađivača plana (www.urbia.hr).
  3. Javno izlaganje Prijedloga II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podturen („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 12/05 i 6/15), organizirat će se u prostorijama Općine Podturen, Ivana Grščića 5, dana 11.06.2019. g. u 11:00 sati.
  4. Primjedbe i prijedloge sudionici mogu davati tijekom javne rasprave, zaključno sa 21.06.2019. godine i to na slijedeći način:

                  - postavljanjem pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima,

                  - davanjem prijedloga i primjedbi u zapisnik za vrijeme izlaganja,

                  - upućivanjem pisanih prijedloga i primjedbi Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Podturen, Ivana Grščića 5, 40 317 Podturen.

 

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Podnositelji trebaju na podnesku navesti adresu za dostavu odgovora.

 

Klasa: 350-02/18-01/02

Urbroj: 2109/13-01-19-27

Podturen, 30.05.2019.

OPĆINA PODTUREN

Ivana Grščića 5

40 317 Podturen

Telefon: 040 847 260

Fax: 040 847 004

E-mail: opcina@podturen.tcloud.hr

OIB: 86969011305

IBAN: HR32 23400091834200007

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com