Print

PRIJEDLOZI MJEŠTANA U KREIRANJU PRORAČUNA ZA 2022

IZVJEŠĆE O SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU U POSTUPKU DONOŠENJA: PRORAČUN OPĆINE PODTUREN ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2023 . I 2024. GODINU

PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE PODTUREN ZA 2022. GOD. S PROJEKCIJAMA ZA 2023. i 2024. GOD.

VODIČ ZA GRAĐANE UZ PRORAČUN OPĆINE PODTUREN ZA 2022. GODINU

PRORAČUN OPĆINE PODTUREN ZA 2022. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2023. i 2024. GODINU

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA OPĆINE PODTUREN ZA 2022. GODINU