Print

PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE PODTUREN

http://zavod.hr/podturen/PPUO/PPUO_Podturen.rar

"Službeni glasnik Međimurske županije" broj 12/05.

 

I. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE PODTUREN

http://zavod.hr/podturen/PPUO/PPUO_Podturen_I_ID.rar

"Službeni glasnik Međimurske županije" broj 12/05. i 6/15.