Print

Na temelju članka 100. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN br. 76/07 i 38/09), članka 32. Statuta Općine Podturen (Službeni glasnik Međimurske županije br.10/09) i Odluke o izradi Detaljnog plana uređenja područja „Mali vrti“ u Novakovcu (Službeni glasnik Međimurske županije br. 23/08), Općinsko vijeće Općine Podturen, na svojoj 11. sjednici održanoj, 28.12.2010. godine, donijelo je

Odluku o donošenju Detaljnog plana uređenja područja „Mali vrti“ u Novakovcu