Print

Na temelju članka 100 Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN br. 76/07 i 38/09), članka 32 Statuta Općine Podturen .(Sl. glasnik Međimurske županije br. 10/09), Općinsko vijeće Podturen na 7. sjednici održanoj, 31.03.2010. godine donijelo je

Odluku  o donošenju Detaljnog plana uređenja gospodarske zone u Podturnu