Print

Na temelju članka 36 i 37.  Zakona o koncesiji (Narodne novine br. 69/17.), članka 11. i 12. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, br. 26/03 – pročišćeni tekst, 82/14, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i 35/15, )  i  članka 31. Statuta Općine Podturen (Službeni glasnik Međimurske županije br. 5/13 ) , Općinsko vijeće na prijedlog Stručnog povjerenstva, na 6. sjednici održanoj dana, 31. 01. 2018.  godine, donosi

Odluku o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Podturen