Naslovnica

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (Narodne novine br. 125/11. i 64/15.), članaka  41. Statuta Općine Podturen (Službeni glasnik Međimurske županije br. 8/21), članka 3.,7. i 16. Odluke o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Općine Podturen (Službeni glasnik Međimurske županije br.19/18.) i Odluke o izmjeni i dopuni odluke o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Općine Podturen (Službeni glasnik Međimurske županije br.19/18.)  Odluke o  raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup poslovnoga prostora  (Klasa: 372-03/22-01/08, URBROJ: 2109/13-02-22-01 od 28.09. 2022. ), načelnik Općine Podturen objavljuje

JAVNI NATJEČAJ  za davanje u zakup poslovnog prostora 

 

ZAPISNIK O OTVARANJU PONUDA

ODLUKA O ODABIRU NAPOVOLJNIJIH PONUDA ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

 

Poštovani,

sukladno članku 23. Zakona o društveno poticanoj stanogradnji, Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama provodi:  

 

Anketu o zainteresiranosti građana za rješavanje stambenih pitanja putem Programa POS-a

 

Molimo Vas da popunjene anketne upitnike dostvaljate na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. a najkasnije do 28. studenog 2022. godine. 

U želji da se u kreiranje Proračuna uključi što veći broj zainteresiranih mještana, kako bi se dobio što kvalitetniji prijedlog Proračuna, Općina Podturen upućuje  poziv za dostavu prijedloga za pripremu općinskog Proračuna za 2023. godinu.

 

Načelnik općine  poziva sve zainteresirane mještane da sudjeluju u kreiranju prijedloga Proračuna. „Navedite koje projekte želite vidjeti realizirane na području Općine, te koje radove smatrate važnima. Želimo čuti Vaše prijedloge i komentare jer su upravo oni najbolji pokazatelji toga što je potrebno u našoj Općini.“

 

Prijedlog ili komentar ispuniti na sljedećem linku: ISPUNI PRIJEDLOG

 

Prijave se zaprimaju do 15. listopada do 10 sati

 

Općinski načelnik, 

Perica Hajdarović mag.ing.mech. 

 

Objavljeno 15.9.2022. u  09:36 sati

Na temelju članka 19., 28. i 29 Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Podturen raspisuje

OGLAS za prijem u službu na  određeno vrijeme

na radno mjesto Referent – komunalni  i poljoprivredni redar, 1 izvršitelj/izvršiteljica, na određeno vrijeme radi zamjene duže odsutnog službenika.

 

1. OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA

2.Obavijest o provjeri znanja, testiranje kandidata

3. ODLUKA O PONIŠTENJU OGLASA

OPĆINA PODTUREN

Ivana Grščića 5

40 317 Podturen

Telefon: 040 847 260

Fax: 040 847 004

E-mail: opcina@podturen.tcloud.hr

OIB: 86969011305

IBAN: HR32 23400091834200007

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com