Print

Naručitelj Općina Podturen, na temelju  Pravilnika  o provedbi postupaka jednostavne nabave u Općini Podturen od 31.03.2022.god. pokrenuo je postupak za nabavu UNUTARNJE I VANJSKO UREĐENJE PROSTORIJA NK GRANIČAR, te  Vam upućujemo Poziv na dostavu ponude.

 

 1. POZIV NA DOSTAVU PONUDE 

2. TROŠKOVNIK

Objavljeno: 05.10.2022. u 20:08

 

3. I. IZMJENA I DOPUNA POZIVA NA DOSTAVU PONUDA

4. TROŠKOVNIK - IZMJENA 

Objavljeno: 11.10.2022. u 15:30
 

ZAPISNIK O OTVARANJU,  PREGLEDU I OCJENI PONUDA

OBAVIJEST O ODABIRU 

Objavljeno: 18.10.2022. u 9:46