Print

Naručitelj Općina Podturen, na temelju  Pravilnika  o provedbi postupaka jednostavne nabave u Općini Podturen od 31.03.2022.god. pokrenuo je postupak za nabavu : UREĐENJE SPORTSKOG OBJEKTA ŠRD OSTRIŽ, te  Vam upućujemo Poziv na dostavu ponude: 

 

1. POZIV NA DOSTAVU PONUDE 

2. TROŠKOVNIK

Objavljeno: 8.9.2022. u 8:04

 

ZAPISNIK O OTVARANJU,  PREGLEDU I OCJENI PONUDA

OBAVIJEST O ODABIRU 

Objavljeno: 19.2022. u 12:53