Na osnovi članka 3. stavka 1 i članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („NN“ broj 125/11, 64/15 i 112/18)  i Odluke  Općinskog vijeća Općine Podturen  o raspisivanju javnog natječaja i određivanju cijene zakupa poslovnog prostora  u zgradi ambulante Podturen KLASA: 372-03/22-01/14,URBROJ:2109-13-01/22-01, od 15.12.2022.god, načelnik Općine Podturen raspisuje

JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora namijenjenog djelatnosti dentalnog laboratorija u prostoru Ambulante Podturen

 ZAPINSIK O OTVARANJU I OCJENI PONUDA

ODLUKA o odabiru najpovoljnije ponude za zakup poslovnog prostora  namijenjenog djelatnosti dentalnog laboratorija u prostoru Ambulante Podturen

 

LAG Međimurski doli i bregi   

 

OPĆINA PODTUREN

Ivana Grščića 5

40 317 Podturen

Telefon: 040 847 260

Fax: 040 847 004

E-mail: opcina@podturen.tcloud.hr

OIB: 86969011305

IBAN: HR32 23400091834200007

Radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela

Ponedjeljak - petak 7:00 - 15:00

Rad sa strankama Općinskog načelnika 

Utorak 10:00 do 12:00

Četvrtak 10:00 - 12:00

ili prema prethodnoj najavi na tel. 040 847 260

Rad sa strankama komunalnog redara

Utorak 08:00 do 12:00

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com