Print

Na temelju članka 19., 28. i 29 Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Podturen raspisuje

OGLAS za prijem u službu na  određeno vrijeme

na radno mjesto Referent – komunalni  i poljoprivredni redar, 1 izvršitelj/izvršiteljica, na određeno vrijeme radi zamjene duže odsutnog službenika.

 

1. OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA

2.Obavijest o provjeri znanja, testiranje kandidata

3. ODLUKA O PONIŠTENJU OGLASA