Print

Temeljem Sporazuma o provedbi Projekta «Kontrola plodnosti tla na području Međimurske županije, KLASA:320-01/22-01/03, URBROJ:2109/13-02-22-04, od 14.07.2022. godine, Općina Podturen objavljuje:

Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi za provođenje programa Kontrola plodnosti tla na području Općine Podturen u 2022. godini.

 

Obrazac:

1. Zahtjev za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi za Kontrolu plodnosti tla područja Općine Podturen u 2022. godini