Print

Naručitelj Općina Podturen, na temelju  Pravilnika  o provedbi postupaka jednostavne nabave u Općini Podturen od 31.12.2019.god. pokrenuo je postupak za nabavu – NABAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE, te  Vam upućujemo Poziv na dostavu ponude.

1. Poziv na dostavu ponude

2. Troškovnik

3. Obračunska mjerna mjesta 

4. ZAPISNIK O OTVARANJU PREGLEDU I OCJENI PONUDE

5. Odluka o poništenju