Print

Temeljem članka 391. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („ Narodne novine“, broj: 91/96, 68/98,137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 43. Statuta Općine Podturen ( „ Službeni Glasnik Međimurske županije “, broj: 5/13, 4/18 i 15/18) i  Odluke  Općinskog vijeća Podturen o prodaji zemljišta u vlasništvu Općine Podturen(„Službeni Glasnik Međimurske županije“ br. 12/21) načelnik Općine Podturen raspisuj

  NATJEČAJ  za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Podturen