Print

Naručitelj Općina Podturen, na temelju  Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave u Općini Podturen od 31.12.2019.god. pokrenuo je postupak za nabavu – NABAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE

1. POZIV NA DOSTAVU PONUDE - NABAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE

2. TROŠKOVNIK

3. POPIS OBRAČUNSKIH MJESTA OPĆINE PODTUREN

4. ZAPISNIK O OTVARANJU PREGLEDU I OCJENI PONUDE

5. ODLUKA O ODABIRU