Print

Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Podturen za razdoblje od 2019. do 2023. godine