Print

Obzirom na proglašenu epidemiju korona virusa u Republici Hrvatskoj, te preporuka stožera CIVILNE ZAŠTITE RH I nastavno Međimurske Županije da se odgađaju sva okupljanja građana a u cilju smanjenja opasnosti od širenja Korona virusa od petka 13.03.2020. godine OPĆINA PODTUREN moli građane da prihvate preporuku JUO općine da se rad sa strankama smanji na najmanju moguću mjeru.

Pozivaju se građani da kontakte sa službama u Općini PODTUREN obavljaju što više putem elektroničke pošte, telefonski ili običnom poštom,

 

OPĆINSKI NAČELNIK:

PERICA HAJDAROVIĆ, mag. ing. mech.

tel: 040 847 260; fax: 040 847 002; mob: 099 327 23 99

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL: 

RUŽA ŠMITRAN, dipl.oec.

pročelnica Jednistvenog upravnog odjela

tel: 040 847 004; fax: 040 847 002;

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ZVONIMIR VARGA

komunalni redar

tel: 095 576 4905 ; 040 847 004; fax: 040 847 002

(dežurstvo u uredu utorak od 8 -12 h)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.