Print

Temeljem Sporazuma o provedbi Projekta «Kontrola plodnosti tla na području Međimurske županije, KLASA: 4320-01/19-01/2, URBROJ: 2109/13-02-19-03, od 1.08.2019. godine, Općina Podturen objavljuje:

Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi za provođenje programa Kontrola plodnosti tla na području Općine Podturen u 2019. godini

ZAHTJEV za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi za kontrolu plodnosti tla područja Općine Podturen u 2019. godini

Odluka o dodjeli potpora male vrijednosti u poljoprivredi za kontrolu plodnosti tla područja Općine Podturen u 2019. godini