Print

II. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE PODTUREN

EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADE I DONOŠENJA ID PPUOP

SAŽETAK ZA JAVNOST

CILJANE IZMJENE I DOPUNE

PRILOG 1

PRILOG 2

PRILOG 3

PRILOG 4