Na temelju članka 96. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13,65/17, 114/18, 39/19, 8/19), članka 59. stavka 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 67/23) i Zaključka općinskog načelnika Općine Podturen, KLASA: 350-02/23-01/04, URBROJ: 2109-13-02-24-51 od 22.05.2024., objavljuje održavanje

 JAVNE RASPRAVo Prijedlogu III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podturen

 

III. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE PODTUREN - DOKUMENTACIJA

 

 

LAG Međimurski doli i bregi   

 

OPĆINA PODTUREN

Ivana Grščića 5

40 317 Podturen

Telefon: 040 847 260

Fax: 040 847 004

E-mail: opcina@podturen.tcloud.hr

OIB: 86969011305

IBAN: HR32 23400091834200007

Radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela

Ponedjeljak - petak 7:00 - 15:00

Rad sa strankama Općinskog načelnika 

Utorak 10:00 do 12:00

Četvrtak 10:00 - 12:00

ili prema prethodnoj najavi na tel. 040 847 260

Rad sa strankama komunalnog redara

Utorak 08:00 do 12:00

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com