Temeljem članka 391. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („ Narodne novine“, broj: 91/96, 68/98,137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 43. Statuta Općine Podturen ( „ Službeni Glasnik Međimurske županije “, broj: 5/13, 4/18 i 15/18) i  Odluke  Općinskog vijeća Podturen o prodaji zemljišta u vlasništvu Općine Podturen(„Službeni Glasnik Međimurske županije“ br. 12/21) načelnik Općine Podturen raspisuj

  NATJEČAJ  za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Podturen

 

Obavještavamo sve zainteresirane da će se javno otvaranje pristiglih ponuda na javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske  na području Općine Podturen održati 13.09.2021. godine s početkom u 18,00 sati u  prostorijama Općine Podturen, Ivana Grščića 5, Podturen. 

 

Na javnom otvaranju potrebno je pridržavati se epidemioloških mjera koje je propisao stožer civilne zaštite.                                                                      

1. OBAVIJEST BIRAČIMA

2. OBJAVA BIRAČIMA

 

LAG Međimurski doli i bregi   

 

OPĆINA PODTUREN

Ivana Grščića 5

40 317 Podturen

Telefon: 040 847 260

Fax: 040 847 004

E-mail: opcina@podturen.tcloud.hr

OIB: 86969011305

IBAN: HR32 23400091834200007

Radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela

Ponedjeljak - petak 7:00 - 15:00

Rad sa strankama Općinskog načelnika 

Utorak 10:00 do 12:00

Četvrtak 10:00 - 12:00

ili prema prethodnoj najavi na tel. 040 847 260

Rad sa strankama komunalnog redara

Utorak 08:00 do 12:00

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com