ilerigel.com ankaratrnakliyat.com medyumlari.com otokiralamatr.com patliyoruz.com pcservistr.com sahimi.com marasescort.com ankaraaescort.com

IZBORI 2015. short term loans
money loans
cartoon network porn
free gay videos
free dating sites uk
black milf

ODLUKE I DOKUMENTI

STATUT I POSLOVNIK

IPA SI-HR

 

 

 

IPA HU-HR

IZBORI 2015.
IZVJEŠĆE NEZAVISNOG VIJEĆNIKA PDF Ispis E-mail

Izvješće nezavisnog vijećnika Dalibora Oršuša

 

Izvješće o primljenim donacijana u 2016.


Godišnji program rada za 2017.


Godišnji financijski izvještaj za 2016.

 

Izvješće nezavisnog vijećnika Vladimira Križaića

 

Godišnji financijski izvještaj za 2016.


Izvješće o primljenim donacijama u 2016.


Financijski plan za 2017.

 

 

Izvješće nezavisnog vijećnika Dalibora Oršuša

 

Prilog 1

Prilog 2

Prilog 3

IZVJEŠĆE O DONACIJAMA (1.1.2016.-30.6.2016.)

 

Izvješće nezavisnog vijećnika Vladimira Križaića

 

Prilog 1

Prilog 2

Prilog 3

IZVJEŠĆE O DONACIJAMA (1.1.2016-30.6.2016.)

 

 

 
IZVJEŠĆE NEZAVISNOG VIJEĆNIKA 2015. PDF Ispis E-mail

 

 

Izvješće nezavisnog vijećnika Dalibora Oršuša

 

Prilog 1

Prilog 2

Prilog 3

Prilog 4

 

Izvješće nezavisnog vijećnika Vladimira Križaića

 

Prilog 1

 

 

 

 
REZULTATI IZBORA PDF Ispis E-mail

 

REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO OPĆINE PODTUREN

KLASA: 013-03/15-01/1

URBROJ: 2109/13-01-15-57

PODTUREN, 31. svibnja 2015.

 

Na osnovi članka 136. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12.), članka 33., 53. i 65. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine", broj 33/01., 10/02., 155/02., 45/03., 43/04., 40/05., 44/05.-pročišćeni tekst, 109/07. i 24/11.), Općinsko izborno povjerenstvo Općine Podturen, nakon izbora za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave provedenih 31. svibnja 2015., utvrđuje i objavljuje

 

REZULTATE IZBORA ZA
ČLANOVE VIJEĆA ROMSKE
NACIONALNE MANJINE U OPĆINI PODTUREN

 

više

 

 
RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKOG MJESTA PDF Ispis E-mail

Na osnovi članka 136. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", br. 144/12), članka 33. alineja 3. i članka 65. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine", br. 33/01, 10/02, 155/02, 45/03, 43/04, 40/05, 44/05 - pročišćeni tekst, 109/07 i 24/11), Općinsko izborno povjerenstvo Općine PODTUREN donosi

 

KLASA: 013-03/15-01/1

UR.BROJ: 2109/13-01-15-37

 

RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKOG MJESTA

 

 

Na području Općine PODTUREN određuje se sljedeće biračko mjesto:

BIRAČKO MJESTO 1 u: PODTUREN - OSNOVNA ŠKOLA PODTUREN, ČAKOVEČKA ULICA 5

koje obuhvaća birače romske, ruske i srpske nacionalne manjine s prebivalištem u gradu/općini:  PODTUREN

 

U PODTURNU, 13.05.2015.

Predsjednica/predsjednik

Sanja Dolar

 

 

 
RJEŠENJE PDF Ispis E-mail

REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

OPĆINE PODTUREN

 

KLASA: 013-03/15-01/1

URBROJ: 2109/13-01-15-35

PODTUREN, 13. svibnja 2015.

 

Na osnovi članka 136. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12.) i članka 35. stavka 1. podstavka 3., a u vezi sa člancima 20. i 65. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine",  broj 33/01., 10/02., 155/02., 45/03., 43/04., 40/05., 44/05. - pročišćeni tekst, 109/07. i 24/11.), Općinsko izborno povjerenstvo OPĆINE PODTUREN, odlučujući o prijedlogu kojeg je podnio predlagatelj KROVNA ZAJEDNICA BAJAŠA HRVATSKE za izbor članica/članova vijeća ROMSKE nacionalne manjine, donijelo je

 

R J E Š E NJ E

Utvrđuje se pravovaljanom i objavljuje lista kandidata za izbor članica/članova

vijeća ROMSKE nacionalne manjine.

 

Predlagatelj:

KROVNA ZAJEDNICA BAJAŠA HRVATSKE

 

Kandidatkinje/Kandidati:

 

1.            DALIVER ORŠUŠ; ROM; PODTUREN, NASELJE LONČAREVO 2; 103828822; PU MEĐIMURSKA

2.            SENAD ORŠOŠ; ROM; PODTUREN, NASELJE LONČAREVO 5; 105127742; PU MEĐIMURSKA

3.            DEJAN BALOG; ROM; PODTUREN, NASELJE LONČAREVO 6; 105032923; PU MEĐIMURSKA

4.            DANIJEL KALANJOŠ; ROM; PODTUREN, NASELJE LONČAREVO 12; 110323275; PU MEĐIMURSKA

5.            NIKOLA ORŠUŠ; ROM; PODTUREN, NASELJE LONČAREVO 10; 104576088; PU MEĐIMURSKA

6.            MILORAD KALANJOŠ; ROM; PODTUREN, NASELJE LONČAREVO 12; 104545205; PU MEĐIMURSKA

7.            SINIŠA BALOG; ROM; PODTUREN, NASELJE LONČAREVO 10; 110803149; PU MEĐIMURSKA

8.            TANJA BALOG; ROMKINJA; PODTUREN, NASELJE LONČAREVO 10; 104752067; PU MEĐIMURSKA

9.            DRAŽEN ORŠUŠ; ROM; PODTUREN, NASELJE LONČAREVO 10; 110374095; PU MEĐIMURSKA

10.          DANICA KALANJOŠ; ROMKINJA; PODTUREN, NASELJE LONČAREVO 12; 104288517; PU MEĐIMURSKA

 

PREDSJEDNICA OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA OPĆINE PODTUREN

SANJA DOLAR

 

 

 
RJEŠENJE PDF Ispis E-mail

REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

OPĆINE PODTUREN

 

KLASA: 013-03/15-01/1

URBROJ: 2109/13-01-15-34

PODTUREN, 13. svibnja 2015.

 

Na osnovi članka 136. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12.) i članka 35. stavka 1. podstavka 3., a u vezi sa člancima 20. i 65. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine",  broj 33/01., 10/02., 155/02., 45/03., 43/04., 40/05., 44/05. - pročišćeni tekst, 109/07. i 24/11.), Općinsko izborno povjerenstvo OPĆINE PODTUREN, odlučujući o prijedlogu kojeg je podnio predlagatelj KROVNA UDRUGA ROMA MEĐIMURJA za izbor članica/članova vijeća ROMSKE nacionalne manjine, donijelo je

 

R J E Š E NJ E

Utvrđuje se pravovaljanom i objavljuje lista kandidata za izbor članica/članova

vijeća ROMSKE nacionalne manjine.

 

Predlagatelj:

KROVNA UDRUGA ROMA MEĐIMURJA

 

Kandidatkinje/Kandidati:

1.            JOSIP BALOG, ROĐEN 1949.; ROM; PODTUREN, NASELJE LONČAREVO 14; 104780523; PU MEĐIMURSKA

2.            JASMIN BALOG; ROM; PODTUREN, NASELJE LONČAREVO 14; 110775018; PU MEĐIMURSKA

3.            MARIJA IGNAC; ROMKINJA; PODTUREN, NASELJE LONČAREVO 14; 111042751; PU MEĐIMURSKA

4.            DANČO BALOG; ROM; PODTUREN, NASELJE LONČAREVO 16; 110795177; PU MEĐIMURSKA

5.            GROZDANA ORŠUŠ; ROMKINJA; PODTUREN, NASELJE LONČAREVO 14; 111236061; PU MEĐIMURSKA

6.            DALIBOR BALOG; ROM; PODTUREN, NASELJE LONČAREVO 6; 105518378; PU MEĐIMURSKA

7.            BORIS BALOG; ROM; PODTUREN, NASELJE LONČAREVO 14; 103828637; PU MEĐIMURSKA

8.            JOSIP BALOG, ROĐEN 1984.; ROM; PODTUREN, NASELJE LONČAREVO 14; 105062540; PU MEĐIMURSKA

9.            ELVIS ORŠOŠ; ROM; PODTUREN, NASELJE LONČAREVO 1; 110881377; PU MEĐIMURSKA

10.          DANIJEL BALOG; ROM; PODTUREN, NASELJE LONČAREVO 9/A; 104493181; PU MEĐIMURSKA

 

PREDSJEDNICA OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA OPĆINE PODTUREN

SANJA DOLAR

 

 

 
IZBORNA LISTU ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA VIJEĆA ROMSKE NACIONALNE MANJINE U OPĆINI PODTURENU PDF Ispis E-mail

REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

OPĆINE PODTUREN

 

KLASA: 013-03/15-01/1

URBROJ: 2109/13-01-15-36

PODTUREN, 13. svibnja 2015.

 

Na osnovi članka 136. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12.) i članka 35. stavka 1. podstavka 3., a u vezi sa člancima 20. i 65. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine",  broj 33/01., 10/02., 155/02., 45/03., 43/04., 40/05., 44/05. - pročišćeni tekst, 109/07. i 24/11.), Općinsko izborno povjerenstvo OPĆINE PODTUREN, sastavilo je i objavljuje

 

IZBORNU LISTU ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA VIJEĆA ROMSKE NACIONALNE MANJINE U OPĆINI PODTURENU

 

1.            BORIS BALOG

2.            DALIBOR BALOG

3.            DANČO BALOG

4.            DANIJEL BALOG

5.            DEJAN BALOG

6.            JASMIN BALOG

7.            JOSIP BALOG, ROĐEN 1949.

8.            JOSIP BALOG, ROĐEN 1984.

9.            SINIŠA BALOG

10.          TANJA BALOG

11.          MARIJA IGNAC

12.          DANICA KALANJOŠ

13.          DANIJEL KALANJOŠ

14.          MILORAD KALANJOŠ

15.          ELVIS ORŠOŠ

16.          SENAD ORŠOŠ

17.          DALIVER ORŠUŠ

18.          DRAŽEN ORŠUŠ

19.          GROZDANA ORŠUŠ

20.          NIKOLA ORŠUŠ

 

PREDSJEDNICA OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA OPĆINE PODTUREN

SANJA DOLAR

 

 
OBJAVA BIRAČIMA PDF Ispis E-mail

 

Poštovani!

Vlada Republike Hrvatske je, na sjednici održanoj 23. travnja 2015. godine, donijela Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i Odluku o raspisivanju izbora za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. Odluke su objavljene u „Narodnim novinama“, broj. 47 od 28. travnja 2015 godine, a stupanju na snagu 30. travnja 2015. godine.

 

više

 

 
OBAVIJEST O DEŽURSTVU PDF Ispis E-mail

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO OPĆINE PODTUREN

 

O B A V I J E S T


O DEŽURSTVU OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA OPĆINE PODTUREN

ZA POTREBE OVJERE OČITOVANJA O PRIHVAĆANJU KANDIDATURE TE

ZAPRIMANJA KANDIDATURA ZA ČLANICE/ČLANOVE VIJEĆA ROMSKE

NACIONALNE MANJINE U OPĆINI PODTUREN

 

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Podturen će za potrebe ovjere očitovanja o prihvaćanju kandidatura te zaprimanja kandidatura za članice/članove vijeća romske nacionalne manjine u Općini Podturen koji će se birati na izborima 31.05.2015.g. dežurati prema slijedećem rasporedu:

u subotu (09.05.2015.) od 09,00-13,00 sati u prostorijama Općine Podturen I. Grščića 5, Podturen

u nedjelju (10.05.2015.) od 09,00-13,00 sati u prostorijama Općine Podturen I. Grščića 5, Podturen

u ponedjeljak (11.05.2015.) od 09,00-12,00 sati na broj telefona 098/3315-880 (Irena Plevnjak), te od 12,00-20,00 sati u prostorijama Općine Podturen I. Grščića 5, Podturen

 

u utorak (12.05.2015.)  od 09,00-12,00 sati na broj telefona 099/538-64-61 (Sanja Dolar), te od 12,00-24,00 sati u prostorijama Općine Podturen I. Grščića 5, Podturen

 

Za sva dodatna pitanja slobodno se obratite na telefone: 099/538-64-61 (Sanja Dolar) i 098/3315-880 (Irena Plevnjak).

Predsjednica Općinskog izbornog

povjerenstva Općine Podturen

Sanja Dolar, dipl. iur.

 
lazerepilastr.com satisegitmeni.com steeldoortr.com ucakbiletleri.asia kiralikjeneratorler.net kiralikminibustr.com drestetik.net estetikburun.asia implantdistr.com jeneratortr.com dilkurslari.asia> medyumlari.com>